Darmowa pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem to efekt współpracy Stowarzyszenie Wspierania Aktywności obywatelskiej CIVIS SUM z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze oraz władzami lokalnymi. Porady prawne i psychologiczne udzielane są w czterech punktach na terenie województwa lubuskiego – w Zielonej Górze, Nowej Soli, Czerwieńsku i Żarach.

Pomoc kierowana jest do ofiar przestępstw przeciw zdrowiu i życiu (np. uszkodzenie ciała, zabójstwo), wypadków komunikacyjnych, przestępstw przeciwko mieniu (np. kradzież, włamanie, oszustwo), przestępstw seksualnych, przestępstw przeciwko rodzinie (np. porzucenie, znęcanie, uchylanie się od alimentów), przestępstw przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna) oraz ofiar wszystkich innych, nie wymienionych tu przestępstw.

Porady psychologiczne udzielane są po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. 68 454 82 47

Na porady prawne nie obowiązują zapisy, wystarczy przyjść w terminie dyżuru doradcy.