W dniach 2-4 luty odbył się kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, który jest zwieńczeniem kilkuletniej pracy instytucji publicznych i partnerów społecznych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Projekt obejmował badania, wypracowanie modelowych rozwiązań systemowych we współpracy z różnymi środowiskami oraz upowszechnienie problematyki poradnictwa prawnego wśród samorządowców, prawników i działaczy organizacji pozarządowych.

Uczestnicy kongresu wzięli udział w tematycznych sesjach warsztatowych, które dotyczyły m.in: wykorzystywania wiedzy z poradnictwa w racjonalnych politykach publicznych, metodach ewaluacji poradnictwa, współpracy Biur Porad Obywatelskich z samorządami lokalnymi, finansowania poradnictwa, poradnictwa prawnego i obywatelskiego jako instrumentu polityki społecznej państwa a także jego roli w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas konferencji swoją działalności przedstawili finaliści konkursu o nagrodę Kongresu w kategoriach „Dobre praktyki poradnictwa” oraz „Najlepszy model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami poradniczymi”.