Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum zostało finalistą w konkursie o nagrodę Kongresu w kategorii „Dobre praktyki poradnictwa”. Dziękując za działalność na rzecz wspierania fachowym doradztwem osób potrzebujących pomocy ze względu na trudne okoliczności życiowe Minister Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński wręczył nagrodę członkom Zarządu Stowarzyszenia Civis Sum – Annie Kurp i Rafałowi Jaworskiemu.