Uwagi Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum w Zielonej Górze do projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020