W niedzielę  (26 lipca) w godzinach przedpołudniowych można było nas spotkać w skansenie etnograficznym w Ochli na imprezie cyklicznej „Lubuskie Smaki”, promowaliśmy tam nasze mobilne Biura Porad Obywatelskich w powiecie i subregionie zielonogórskim.
Poniżej krótka foto relacja.