W dniach 1 i 3 września w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku oraz w świetlicy wiejskiej w Nietkowicach odbyły się szkolenia dla przedstawicieli lokalnych społeczności pt. „Praktyczne zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego – opinie prawne dotyczące najczęstszych nieprawidłowości” przeprowadzone przez zielonogórskie Stowarzyszenie CIVIS SUM. Były to pierwsze z cyklu działań, poprzez które organizacja chce wesprzeć przedstawicieli mieszkańców w rozwijaniu lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie CIVIS SUM zaprasza lokalne organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, grupy mieszkańców, zespoły artystyczne oraz wszystkich, którzy działają na rzecz lokalnych społeczności do skorzystania z bezpłatnego wsparcia.

 

Wsparcie dla organizacji pozarządowych:

 • pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację celów statutowych,
 • wsparcie w planowaniu rozwoju organizacji oraz rozwoju lokalnego,
 • wsparcie przy konsultowaniu programów współpracy JST z organizacjami pozarządowymi lub innych aktów prawa lokalnego.

 

Wsparcie przy rozwiązywaniu problemów lokalnych:

 • pomoc prawna w relacjach z samorządami, darczyńcami czy innymi podmiotami,
 • wsparcie mediatora w rozwiązywaniu sporów itp.


Wsparcie dla członków organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli lokalnych społeczności w postaci:

 • dyżurów prawników organizowane dla członków organizacji, wolontariuszy lub innych zorganizowanych grup,
 • indywidualnych porad prawnych i obywatelskich w tym pomoc w sporządzaniu pism lub opracowania Indywidualnych Planów Działania,
 • grupowych spotkań tematycznych (rozwój lokalny, sprawy wsi itp.) połączone z dyżurem doradczym na koniec spotkania,
 • wsparcie “asystenta obywatelskiego”  – który może pomóc podczas załatwiania spraw w urzędzie/sądzie realizacji indywidualnego Planu Działania,
 • wsparcie psychologa/ psychoterapeuty/terapeuty uzależnień – pomocowe spotkania indywidualne i grupowe,
 • wsparcie mediatora – pomoc w rozwiązywaniu konfliktów – spory indywidualne (rodzinne, sąsiedzkie, pracownicze) lub spory grupowe (grup mieszkańców, społeczności).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu – szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 68 454 82 47.