Kolejne działania za nami 26 października odwiedziliśmy Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. Podczas Targów Doradztwa Zawodowego mówiliśmy o naszej działalności oraz formach udzielanego wsparcia. Prowadziliśmy także lekcję dla jednej z klas. Uczniowie mieli do rozwiązania sprawę, z którą sami często się stykają. Poradzili sobie wspaniale! Ale to nie koniec naszej współpracy z tą szkołą.

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco :)

Dziękujemy dyrekcji, p. Marcie, P.Agnieszce (doradcom zawodowym) za wspaniałe przyjęcie oraz otwartość a Powiatowej Inspekcji Pracy za wymianę doświadczeń.