3 marca na Uniwersytecie Zielonogórskim w godzinach 17:00-19:00 odbyło się szkolenie „Dostęp do informacji publicznej oraz konsultacje społeczne”.

Trenerzy z Sieci Obywatelskiej Watchdog: p.Alina Czyżewska oraz p.Zenon Michajłowski nie tylko przekazali swoją wiedzę, ale odwołali się do wartości i postaw.
Mamy nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie z Watchdogami

Szkolenie obejmowała następujący zakres merytoryczny:

1- dostęp do informacji publicznej – prowadzenie kontroli obywatelskiej z omówieniem konkretnych przykładów monitoringów prowadzonych na poziomie lokalnym w gminach
2- konsultacje społeczne: instrumenty w formie wniosków i skarg, które pozwalają wpływać na działania gminy

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności obywatelskiej Civis Sum

Sieć Obywatelska WATCHDOG

Uniwersytet Zielonogórski