Od 15 lipca do 31 grudnia 2016 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum realizuje projekty współfinansowane ze środków PFRON – przy udziale Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Wojewody Lubuskiego

  • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zostało dofinansowane ze środków PFRON
  • Wsparcie dla osób / rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową zostało dofinansowane ze środków Wojewody Lubuskiego

W ramach projektów uruchomiliśmy dyżury prawników:

  • w Biurze Porad Obywatelskich w Zielonej Górze
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach
  • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
  • w Ośrodku Zdrowia w Czerwieńsku

 

oraz możliwość skorzystania ze spotkań z psychoterapeutą

harmonogram dyżurów prawników i psychoterapeuty dostępny tutaj
Dyżury doradcze poza siedzibą Stowarzyszenia były możliwe dzięki współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Żarach i Sulechowie, PCPR w Nowej Soli i z Gminą

all