O godzinie 8:30 zebraliśmy się w Biurze Porad Obywatelskich, gdzie kilkanaście osób dziennie uzyskuje bezpłatne porady prawne i obywatelskie. Nasi wolontariusze – grupa 17 studentów Prawa...