Ostatnie dni realizacji projektu „Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem”

Stowarzyszenie Civis Sum kończy realizację zadania powierzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczące świadczenia poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób pokrzywdzonych...