Większość Polaków nie  zna swoich praw.  Pomóż nam to zmienić. Przekaż 1% podatku na rozwój poradnictwa obywatelskiego.

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum jest organizacją pożytku publicznego, która może pozyskiwać 1% podatku.

Wspierając naszą organizację wspierasz realizowany przez nas cel prowadzenia Biura Porad Obywatelskich i pomagasz wszystkim tym, którzy od 9 lat korzystają z naszych porad.

 

Sprawdź jakie dane należy wpisać w zależności od formularza, na którym dokonywane jest rozliczenie.

Formularz PIT 37

jeżeli uzyskujesz dochody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, umów cywilnoprawnych, emerytury lub renty, renty strukturalnej, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego w części I zeznania PIT -37 w rubrykach:

 • 131 wpisz nasz nr KRS: 0000213546
 • 132 wpisz obliczoną kwotę 1% podatku w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 134 możesz również wyrazić zgodę na podanie nam przez Urząd Skarbowy Twoich danych osobowych i informacji o kwocie, którą nam przekazałeś. Zaznaczenie tej opcji nie jest konieczne do przekazania 1%

Formularz PIT 36

jeżeli uzyskujesz dochody z działalności gospodarczej, działu specjalnego produkcji rolnej, najmu, dzierżawy lub uzyskujesz dochody zagraniczne w części P zeznania PIT – 36 w rubrykach:

 • 310 wpisz nasz nr KRS: 0000213546
 • 311 wpisz obliczoną kwotę 1% podatku w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 313 możesz również wyrazić zgodę na podanie nam przez Urząd Skarbowy Twoich danych osobowych i informacji o kwocie, którą nam przekazałeś. Zaznaczenie tej opcji nie jest konieczne do przekazania 1%

Formularz PIT 28 (zryczałtowany podatek dochodowy)

jeżeli uzyskujesz dochody z działalności gospodarczej, najmu w części M zeznania PIT – 28 w rubrykach:

 • 125 wpisz nasz nr KRS: 0000213546
 • 126 wpisz obliczoną kwotę 1% podatku w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 128 możesz również wyrazić zgodę na podanie nam przez Urząd Skarbowy Twoich danych osobowych i informacji o kwocie, którą nam przekazałeś. Zaznaczenie tej opcji nie jest konieczne do przekazania 1%

Formularz PIT-36L

jeżeli uzyskujesz dochody z działalności gospodarczej, działu specjalnego produkcji rolnej
w części O zeznania PIT – 36L w rubrykach:

 • 95 wpisz nasz nr KRS: 0000213546
 • 96 wpisz obliczoną kwotę 1% podatku w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 98 możesz również wyrazić zgodę na podanie nam przez Urząd Skarbowy Twoich danych osobowych i informacji o kwocie, którą nam przekazałeś. Zaznaczenie tej opcji nie jest konieczne do przekazania 1%
1_procent_dla_bnp

Możesz również wspomóc nas wpłacając dowolną kwotę jako darowiznę na nasze konto bankowe: 58 2130 0004 2001 0606 2004 0001

Wszystkie pieniądze od naszych darczyńców są przeznaczone na prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!