Problem nieodbierania listów poleconych w Polsce jest bagatelizowany, a polskie społeczeństwo często niema świadomości jakie konsekwencje wiążą się z faktem unikania odbioru przesyłki.

Wiele przesyłek poleconych jest celowo lub niecelowo nieodbieranych przez ich adresatów. Skutkiem takiego postępowania często są kłopoty, o których istnieniu ludzie nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć. Konieczność pokazania problemu oraz wskazania sposobów rozwiązania jest konieczna, gdyż tylko zrozumienie istoty sprawy może uchronić przed niebezpieczeństwem wynikającym z nieodbierania listów poleconych.

O KAMPANII

Celem kampanii jest zwrócenie społecznej uwagi na problem nieodebranych przesyłek z sądów i organów administracji.

Przepisy postępowania cywilnego, administracyjnego i karnego wyraźnie mówią, że nieodebranie przesyłki w terminie, jest równoznaczne z uznaniem przez sąd lub organ administracji, przesyłki za doręczoną. Wiedza społeczna w tym zakresie jest bardzo różna. Wiele osób uważa, że nieodebranie przesyłki wstrzymuje całą sprawę. Nie zdają oni sobie sprawy, jak ogromny wpływ może mieć dla ich życia jedna nieodebrana przesyłka.

kampania
1
2
finansowanie