jak-należy-postępować
  • Odebrać pismo osobiście. Pismo może odebrać także dorosły domownik, administracja domu, dozorca lub sołtys, jeśli te osoby nie są przeciwnikami w sprawie i podjęły się oddać nam pismo. Pismo może nam zostać doręczone także w miejscu pracy lub jeśli listonosz nas tam zastanie to nawet na ławce przed blokiem.
  • Zawsze należy sprawdzić czy zawiadomienie zostało doręczone po raz pierwszy czy może jest powtórne. Od pozostawienia pierwszego zawiadomienia mamy łącznie 14 dni na odebranie pisma, natomiast od powtórnego zawiadomienia już tylko 7 dni. Może zdarzyć się, że od razu otrzymamy zawiadomienie powtórne, wówczas mamy tylko 7 dni na odbiór przesyłki.
  • Jeśli nie jesteśmy w stanie odebrać pisma osobiście, to po otrzymaniu zawiadomienia o przesyłce (awizo) powinniśmy odebrać pismo w terminie wskazanym na zawiadomieniu lub zawiadomieniu powtórnym w miejscu na nim wskazanym.
  • Jeśli nie możemy odebrać pisma osobiście w miejscu wskazanym na zawiadomieniu, powinniśmy udzielić pełnomocnictwa innej osobie do jego odbioru.
  • Jeśli nie będzie nas w miejscu zamieszkania dłużej niż dwa tygodnie, powinniśmy wyznaczyć pełnomocnika do odbioru naszych pism. Możliwe jest ustanowienie pełnomocnictwa pocztowego.
  • W trakcie trwania sprawy sądowej lub administracyjnej należy informować sąd lub organ administracji o każdej zmianie adresu zamieszkania.
  • Osoba zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą powinna ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju lub wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń (chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej). W razie niewskazania takiego pełnomocnika pisma przeznaczone dla tej strony pozostawia się w aktach ze skutkiem doręzenia.
  • Od 1 stycznia 2014r. pisma z sądów i prokuratur doręcza Polska Grupa Pocztowa (PGP) wraz z InPostem i RUCH-em, a nie jak dotychczas Poczta Polska. Zmiana operatora spowodowała, że punkty odbioru przesyłek mogą znajdować się w kioskach, warzywniakach lub w placówkach instytucji finansowych np. w SKOK-ach
    Należy podkreślić, że skutki doręczenia przesyłki przez Polską Grupę Pocztową w sklepiku osiedlowym są takie same jak doręczenie przesyłki przez Pocztę Polską w jej oddziale.
konsekwencje1
finansowanie