SPOT TELEWIZYJNY

Spot telewizyjny promujący kampanię społeczną na temat problemu nieodebranych listów poleconych jest emitowany zarówno w tradycyjnych mediach jak i mediach internetowych, co pozwoli na szersze dotarcie do społeczeństwa.

Organizacje Pożytku Publicznego mają możliwość ubiegania się o bezpłatne emisje spotów kampanii społecznych. Emisja spotów na antenie  odbywa się według zasad ustalonych przez nadawcę i Radę Organizacji Pożytku Publicznego na podstawie Rozporządzenia KRRiT. Spot promujący kampanię dostępny jest również w najpopularniejszych mediach społecznościowych jak: YouTube, Vimeo czy Facebook.

SPOT RADIOWY

Emisja spotu promującego kampanię społeczną w radiu sprawi, że o problemie nieodebranych przesyłek poleconych zrobi się głośno.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z powagi problemu, jakim jest nieodebranie listu poleconego z sądu czy innego organu administracji publicznej. Dzięki mediom, takim jak radio, telewizja i internet będzie można dotrzeć do dużej liczby osób i dzięki temu zmienić ich myślenie na zgodne z prawem.

Spot radiowy początkowo będzie emitowany głównie w radiu Zachód, posiadającym swoją siedzibę w Zielonej Górze, skąd również pochodzi organizacja pożytku publicznego Civis Sum.

polecony_z_sadu_nieodebrany

PLAKAT PROMOCYJNY

Plakaty promujące kampanię społeczną zostały już rozwieszone w najbardziej uczęszczanych miejscach przez mieszkańców Zielonej Góry i okolic. Pomimo, iż Civis Sum działa głównie w obrębie województwa lubuskiego, to z przekazem pragnie dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców w całym kraju.

Kampania skupia się na poinformowaniu społeczeństwa o skutkach nieodebrania listów poleconych od takich instytucji publicznych jak sąd, komornik czy bank. Jej celem jest uświadomienie społeczeństwu, że pomimo iż list polecony z tychże instytucji nie został odebrany, to i tak po upływie 14 dni zostaje uznany na odebrany. A to wiąże się z konsekwencjami prawnymi oraz możliwości wszczęcia postępowania przeciwko osobie, która uchyliła się od obioru przesyłki.

finansowanie