Formularz on-lineDane osobowe

Data urodzenia

Opis sprawy


Załączniki (Wielkość pliku do 3 mb)Informacje dodatkowe


 instytucja media znajomi internet brak danych inne

 podstawowe średnie zawodowe wyższe

 brak alimenty emerytura pomoc społeczna pomoc znajomych praca
 praca dorywcza praca rodziny renta renta rodzinna rodzina stypendium
 zasiłek rodzinny inne odmowa odpowiedzi gospodarstwo rolne
 zasiłek dla bezrobotnych świadczenie przedemerytalne


OświadczeniaWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926,z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum z siedzibą w Zielonej Górze, przy Alei Niepodległości 7a/3.Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji i nie będą udostępniane innym podmiotom poza wykonawcą bazy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Oświadczam, że:

  • Znam i akceptuję treść Regulaminu świadczenia poradnictwa przez Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze przyjętego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum
  • Nie posiadam pełnomocnika będącego adwokatem ani radcą prawnym
  • Udzielona przez doradcę porada może mieć charakter jedynie poglądowy i przyjmuję do wiadomości, że ostateczna decyzja jak postąpić wdanej sprawie należy do mnie