Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Prowadzone na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM prowadzi 13 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze:

 • miasta Gorzów Wielkopolski – 3 punkty w Gorzowie Wielkopolskim
 • powiatu krośnieńskiego – w Gubinie
 • powiatu nowosolskiego – w Lubięcinie i  Nowej Soli,
 • powiatu świebodzińskiego – w Świebodzinie,
 • powiatu zielonogórskiego – w Sulechowie,
 • miasta Zielona Góra – 3 punkty w Zielonej Górze,
 • powiatu żagańskiego – w Iłowej
 • powiatu żarskiego – w Lubsku, Mirostowicach Dolnych i Żarach.

 

Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • kobiety w ciąży
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie
  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach
  lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym
  do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
  w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Gorzów Wlkp. na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1, 2 i 3 w Gorzowie Wlkp. w 2017 r.”

 

Zadania finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Krośnieński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krośnieńskim.”

 

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Nowosolski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosolskiego w 2017 r.”

 

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.”

 

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Zielonogórski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie w 2017 r. jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego.”

 

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zielona Góra”.

 

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2017 r.”

 

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: wiejskiej Żary i Lubsko”

 

Prawnicy dyżurują w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
wg ustalonego harmonogramu dostępnego tutaj.

Na porady nie obowiązują zapisy!


Działania podejmowane na rzecz osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową

Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo specjalistyczne i asystenturę

Od 15 lipca do 31 grudnia 2016 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum realizuje projekty współfinansowane ze środków PFRON – przy udziale Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Wojewody Lubuskiego

 • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zostało dofinansowane ze środków PFRON
 • Wsparcie dla osób / rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową zostało dofinansowane ze środków Wojewody Lubuskiego

W ramach projektów uruchomiliśmy dyżury prawników:

 • w Biurze Porad Obywatelskich w Zielonej Górze
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach
 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
 • w Ośrodku Zdrowia w Czerwieńsku

oraz możliwość skorzystania ze spotkań z psychoterapeutą

harmonogram dyżurów prawników i psychoterapeuty dostępny tutaj

Dyżury doradcze poza siedzibą Stowarzyszenia były możliwe dzięki współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Żarach i Sulechowie, PCPR w Nowej Soli i z Gminą Czerwieńsk

all

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tydzień Poradnictwa Obywatelskiego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum realizuje projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Działania w ramach projektu:

IV edycja Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego /w dniach 30 maja – 3 czerwca 2016/

/działania w Zielonej Górze, Żarach i Świebodzinie/

Honorowy Patronat nad Tygodniem Poradnictwa Obywatelskiego w 2016 r. objęli:

–    Marszałek Województwa Lubuskiego – Pani Elżbieta Anna Polak,

–    Prezydent Miasta Zielona Góra – Pan Janusz Kubicki,

–    Starosta Świebodziński – Pan Zbigniew Szumski

–    Starosta Żarski – Pan Janusz Dudojć

Patronat medialny: Radio Zachód

W ramach Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego w Zielonej Górze, Żarach i Świebodzinie odbyły się pasaże poradnicze lokalnych organizacji i instytucji poradniczych

W Biurze Porad Obywatelskich w Zielonej Górze odbyły się dodatkowe dyżury prawników

rops

 

 

 

13334678_1124838757579420_2074597660_o13321179_1124840244245938_621772272_o

 


……………………………………………………………………………………………….

 

Tydzień Poradnictwa Obywatelskiego, wolontariat i edukacja prawna w szkołach

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków Miasta Zielona Góra.

Działania w ramach projektu:

IV edycja Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego /w dniach 30 maja – 3 czerwca 2016/

Honorowy Patronat nad Tygodniem Poradnictwa Obywatelskiego w 2016 r. objęli:

–    Marszałek Województwa Lubuskiego – Pani Elżbieta Anna Polak,

–    Prezydent Miasta Zielona Góra – Pan Janusz Kubicki,

–    Starosta Świebodziński – Pan Zbigniew Szumski

–    Starosta Żarski – Pan Janusz Dudojć

Patronat medialny: Radio Zachód

W ramach Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego w Zielonej Górze odbył się pasaż poradniczy zielonogórskich organizacji i instytucji poradniczych, na którym m.in było stanowisko pn “Zadaj pytanie prawnikowi” dodatkowo podczas tygodnia codziennie odbywały się dodatkowe bezpłatne dyżury doradców w siedzibie Biura Porad Obywatelskich

W trakcie realizacji projektu w związku z zapotrzebowaniem na świadczenie bezpłatnego  poradnictwa osobom, których nie objęła Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, zrezygnowano m.in  z realizacji edukacji prawnej w szkołach na rzecz organizacji dyżurów doradców.

13340633_1124840367579259_68782957_o13324319_1124840324245930_610381566_o

 

Dyżury doradców w Biurze Porad Obywatelskich zielona
– harmonogram dyżurów dostępny
tutaj

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Prowadzone na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM prowadzi 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze:

 • powiatu nowosolskiego – w Lubięcinie i  Nowej Soli,
 • powiatu świebodzińskiego – w Świebodzinie,
 • powiatu zielonogórskiego – w Czerwieńsku i Sulechowie,
 • miasta Zielona Góra – 3 punkty w Zielonej Górze,
 • powiatu żarskiego – w Lubsku, Mirostowicach Dolnych i Żarach.

 

Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie
  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach
  lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym
  do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
  w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Prawnicy dyżurują w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
wg ustalonego harmonogramu dostępnego tutaj.

Na porady nie obowiązują zapisy!

   Finansowanie

nsZadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy
o powierzenie realizacji zadania publicznego pn.
“Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Soli i Lubięcinie”.

 

swieboZadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy
o powierzenie realizacji zadania publicznego pn.
“Udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców z terenu Powiatu Świebodzińskiego z 2016 r.”

 

zg_powZadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Zielonogórski na podstawie umowy
o powierzenie realizacji zadania publicznego pn.
“Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Zielonogórskiego”.

 

zg_miastoZadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy
o powierzenie realizacji zadania publicznego pn.
“Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zielona Góra”.

 

zaryZadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy
o powierzenie realizacji zadania publicznego pn.
“Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”...

.

npp_ms_1
npp_ms_2
npp_ms_3

Poradnictwo, asystentura i mediacja


Od czerwca 2015r. we współpracy z lokalnymi samorządami powstają kolejne mobilne Biura Porad Obywatelskich na terenie subregionu zielonogórskiego.

Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.


Stowarzyszenie CIVIS SUM oferuje bezpłatną pomoc mieszkańcom powiatu krośnieńskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, żagańskiego i żarskiego.

W mobilnych Biurach Porad Obywatelskich nasi doradcy udzielają bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.


Oprócz tego zapewniamy wsparcie:

 • mediatora w polubownym rozwiązywaniu konfliktów
 • asystenta obywatelskiego, który może towarzyszyć podczas załatwiania spraw w urzędzie czy sądzie;
 • spotkania z psychologiem w zależności od potrzeb
 • telefoniczne dyżury specjalisty z zakresu prawa pracy- dyżur w każdy wtorek w godz 16:00- 18:00
     pod numerem telefonu 68/454 82 47

 

Prawnicy dyżurują w mobilnych Biurach Porad Obywatelskich wg ustalonego harmonogramu dostępnego tutaj.

 

Terminy spotkań z pozostałymi specjalistami są ustalane indywidualnie.


Na wszystkie porady obowiązują zapis telefoniczne pod nr tel. 68/454 82 47.

  .

..

.

obywatele_dla_demokracji_718px
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Mobilne Biuro Porad Obywatelskich w powiecie zielonogórskim

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum wraz z Lubuskim Stowarzyszeniem Profilaktyki Społecznej  do 29 lutego 2016 realizują projekt “Mobilne Biuro Porad Obywatelskich w powiecie zielonogórskim”.

W ramach projektu mieszkańcy terenów wiejskich mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawników w mobilnych punktach porad (porady indywidualne i grupowe).

Dodatkowo dla osób mniej samodzielnych zapewnione jest wsparcie asystenta obywatelskiego, który może towarzyszyć klientowi podczas wizyty w urzędzie, sądzie czy na policji itp. Mieszkańcy powiatu mają również możliwość skorzystania z pomocy specjalistów np. psychologa, mediatora, terapeuty, w zależności od potrzeb.

 

Prawnicy dyżurują w Biurach Porad Obywatelskich wg ustalonego harmonogramu dostępnego tutaj.

 

Terminy spotkań z pozostałymi specjalistami są ustalane indywidualnie.


Na wszystkie porady obowiązują zapis telefoniczne pod nr tel. 68/454 82 47.
   ..

obywatele_dla_demokracji_718px
spotkanie_animacja_czsk_360px
spotkanie_asystentura_360px

Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze

Dzięki wsparciu uzyskanym od Miasta Zielona Góra we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w okresie od 14 września do 11 grudnia 2015 r. uruchomiliśmy dodatkowe dyżury doradcze w siedzibie Ośrodka, Biurze Porad Obywatelskich oraz zielonogórskiej noclegowni.


Dyżury prawników odbywają się wg harmonogramu dostępnego tutaj.

..
MOPS_zg_234px

Poprawa poszanowania praw klientów pomocy społecznej

W ramach projektu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie CIVIS SUM przeprowadza ewaluację w zakresie jakości udzielanych przez doradców porad, obsługi oraz potrzeb klienta Biura Porad Obywatelskich i w punkcie porad w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

..
wojewoda_lubuski_244px

Poradnictwo obywatelskie i wolontariat

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej “Civis sum” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz Kancelarią Adwokacką Mecenas Marzeny Piątek.

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zgodnie z umową nr 687_III/2014. Wartość dotacji: 300 000,00 zł.

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie jest świadczone mieszkańcom podregionu zielonogórskiego województwa lubuskiego. Doradcy przyjmują klientów przez ok. 45 godzin tygodniowo:

 • w siedzibie Biura Porad Obywatelskich (al. Niepodległości 7A, Zielona Góra),
 • w punkcie porad w siedzibie partnera – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
 • w domu klienta (w przypadku osób niepełnosprawnych, które nie opuszczają miejsca zamieszkania),
 • e-mailowo – poprzez formularz elektroniczny na stronie www.civis-sum.org.pl
 • listownie.

Klienci Biura Porad Obywatelskich oprócz porad mogą liczyć na wsparcie asystenta obywatelskiego. Asystent towarzyszy przy załatwianiu spraw i realizacji planu działania wypracowanego w trakcie uzyskiwania porady w biurze.

Działania projektowe są realizowane przy wsparciu pracą społeczną wolontariuszy.

logo_FIO1d

wolontariusze
wolontariusze2

Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej ‚Civis Sum’ we współpracy z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze oraz władzami lokalnymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w ramach realizacji zadania publicznego Ministerstwa Sprawiedliwości „Ośrodek wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem” świadczy bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin...

Pomoc kierowana jest do ofiar przestępstw przeciw zdrowiu i życiu (np. uszkodzenie ciała, zabójstwo), wypadków komunikacyjnych, przestępstw przeciwko mieniu (np. kradzież, włamanie, oszustwo), przestępstw seksualnych (np. zgwałcenie, nadużycie zależności), przestępstw przeciwko rodzinie (np. porzucenie, znęcanie, uchylanie się od alimentów), przestępstw przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna) oraz ofiar wszystkich innych, nie wymienionych tu przestępstw.

ms