W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM prowadzi 13 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatów:

 • miasta Gorzowa Wlkp. – 3 punkty w Gorzowie,
 • krośnieńskiego – w Gubinie,
 • nowosolskiego – w Lubięcinie i  Nowej Soli,
 • świebodzińskiego – w Świebodzinie,
 • zielonogórskiego – w Sulechowie,
 • miasta Zielona Góra – 3 punkty w Zielonej Górze,
 • żagańskiego – w Iłowie,
 • żarskiego – w Lubsku, Mirostowicach Dolnych i Żarach.

 

Zachęcamy wszystkie osoby uprawnione do skorzystania z pomocy!

 

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE „CIVIS SUM”:

 

PUNKTY – MIASTO GORZÓW WLKP.


 

Punkt 1

Budynek Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26, I piętro, p. 1

Punkt 2

Budynek Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 42 pok. nr 207

Punkt 3

Budynek Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie Gorzów Wlkp.
ul. Jagiełły 7 pok. nr 25b 1


dzień tygodnia

dyżur
w godz.:

dzień
tygodnia

dyżur
w godz.:

dzień
tygodnia

dyżur
w godz.:
poniedziałek10:00 – 14:00

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 9:00 – 14:00

poniedziałek11:00 – 15:00

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 10:00 – 15:00

poniedziałek11:00 – 15:00

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 10:00 – 15:00

wtorek10:00 – 14:00wtorek12:30 – 16:30wtorek12:30 – 16:30
środa10:00 – 14:00środa11:00 – 15:00środa11:00 – 15:00
czwartek10:00 – 14:00czwartek11:00 – 15:00czwartek11:00 – 15:00
piątek10:00 – 14:00piątek10:30 – 14:30piątek10:30 – 14:30

Zadania finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Gorzów Wlkp. na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1, 2 i 3 w Gorzowie Wlkp. w 2017 r.”

 

PUNKT – POWIAT KROŚNIEŃSKI


 

Budynek Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gubinie,
ul. Obrońców Pokoju 20, parter, pok. 12

dzień
tygodnia

dyżur
w godz.:
poniedziałek13:00 – 17:00
wtorek11:00 – 15:00
środa11:00 – 15:00
czwartek13:00 – 17:00
piątek11:00 – 15:00

Zadania finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Krośnieński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krośnieńskim.”

 

 PUNKT – POWIAT NOWOSOLSKI


 

Budynek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 65, parter
 Budynek Zespołu Szkół w Lubięcinie
Lubięcin 82, parter – pok. pomiędzy pok. nr 5 i 6

dzień
tygodnia

dyżur
w godz.:

dzień
tygodnia

dyżur
w godz.:
poniedziałekPoniedziałek10:00 -14:00
wtorekWtorek10:00 -14:00
środa13:00 – 17:00Środa
czwartek13:00 – 17:00Czwartek
piątek13:00 – 17:00Piątek

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Nowosolski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosolskiego w 2017 r.”

 

 

PUNKT – POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI


 

Budynek Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
ul. Piłsudskiego 18/6, budynek B, I piętro, pok. nr 6

dzień
tygodnia

dyżur
w godz.:
poniedziałek12:00 – 16:00
wtorek12:00 – 16:00
środa12:00 – 16:00
czwartek12:00 – 16:00
piątek12:00 – 16:00

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.”

 

 

PUNKT – POWIAT ZIELONOGÓRSKI


 

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie
ul. Jana Pawła II 52

dzień tygodnia

dyżur w godz.:
poniedziałek07:45 – 12:00
wtorek07:45 – 12:00
środa07:45 – 12:00
czwartek07:45 – 12:00
piątek07:45 – 12:00

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Zielonogórski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie w 2017 r. jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego.”

 

PUNKTY – MIASTO ZIELONA GÓRA


 

Punkt 2 

Budynek Urzędu Miasta Zielona Góra 
ul. Dąbrowskiego 41, I piętro, p. 212

 Punkt 3

Budynek Urzędu Miasta Zielona Góra 
ul. Dąbrowskiego 41, I piętro, p. 310

 Punkt 4

Budynek Urzędu Miasta Zielona Góra 
ul. Dąbrowskiego 41, I piętro, p. 310


dzień
tygodnia

dyżur
w godz.:

dzień
tygodnia

dyżur
w godz.:

dzień
tygodnia

dyżur
w godz.:
poniedziałek13:00 – 17:00poniedziałek9:00 – 13:00Poniedziałek14:00 – 18:00
wtorek13:00 – 17:00wtorek9:00 – 13:00Wtorek14:00 – 18:00
środa13:00 – 17:00środa9:00 – 13:00Środa14:00 – 18:00
czwartek13:00 – 17:00czwartek9:00 – 13:00Czwartek14:00 – 18:00
piątek13:00 – 17:00piątek9:00 – 13:00Piątek14:00 – 18:00

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zielona Góra”.

 

PUNKT – POWIAT ŻAGAŃSKI


 

Budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej,
ul. Żagańska 15, parter, pok. 5

dzień
tygodnia

dyżur
w godz.:
poniedziałek12:00 – 16:00
wtorek12:00 – 16:00
środa12:00 – 16:00
czwartek10:00 – 14:00
piątek8:00 – 12:00

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2017 r.”

 

PUNKTY – POWIAT ŻARSKI


 

Budynek Starostwa Powiatowego w Żarach
al. Jana Pawła II 5   –  parter
 Budynek Biblioteki
w Mirostowicach Dolnych
Pl. Kościelny 27, I piętro
 Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubsku

ul. 3. Maja 1, I piętro

dzień
tygodnia

dyżur
w godz.:

dzień
tygodnia

dyżur
w godz.:

dzień tygodnia

dyżur
w godz.:
poniedziałek7:30-12:00poniedziałek—————–poniedziałek12:30 – 17:00
wtorek7:00-11:00wtorek—————–Wtorek11:30-15:30
środa——————środa7:00-11:00Środa11:30-15:30
czwartek7:00-11:00czwartek—————–Czwartek11:30- 15:30
piątek8:00 – 12:00piątek—————–Piątek8:00 – 12:00

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: wiejskiej Żary i Lubsko”.

ZASADY UZYSKANIA POMOCY
W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ:

 

Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie
  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach
  lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym
  do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
  w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.