Historia Stowarzyszenia

Na samym początku była idea, spotkania, remont, gotowanie oraz super wykonanie i tak w styczniu 2004 roku Biuro Porad Obywatelskich (BPO) przy współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej rozpoczęło dyżury dla mieszkańców Zielonej Góry i województwa lubuskiego. Kolejnym etap to zainicjowanie przez pierwszą drużynę doradców BPO oraz wiernych sympatyków tzw. matek i ojców założycieli Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis sum”.

Nazwa Civis Sum (obywatelem jestem) nawiązuje do rzymskiego zawołania u Cycerona „Civis Romanus sum” – jestem obywatelem rzymskim. Klauzula ta wypowiadana przez Rzymianina gwarantowała mu poszanowanie praw podmiotowych obywatela Rzymu i stosowanie właściwego dla niego prawa rzymskiego, a także niepodleganie obcym sądom. Stała się synonimem nietykalności obywatelskiej. Nazwa ta kojarzy się z prawami podmiotowymi obywatela oraz ich poszanowaniem i ochroną a także samym faktem bycia obywatelem.

10 sierpnia 2004 roku oficjalnie zarejestrowano Stowarzyszenie CIVIS SUM w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000213546. Nasza działalność to odpowiedź na potrzeby mieszkańców Zielonej Góry i całego województwa lubuskiego. W naszym regionie nie ma organizacji która oferowałaby swoim Klientom taki zakres usług.

Udzielane przez nas porady prowadzone są w oparciu o standardy Związku Biur Porad Obywatelskich (www.zbpo.org.pl) W naszej organizacji działa ponad 20 osób, którzy stopniowo realizują ideę stworzenia lepszego świata, w którym nikt nie będzie czuł się zagubiony. Chcemy to osiągnąć poprzez upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich. 

Praca naszego stowarzyszenia przez bardzo długi czas opierała się  wyłącznie na pracy wolontariuszy. To dzięki nim możliwe było udzielanie bezpłatnych porad. Wolontariuszami BPO byli na początku głównie studenci i absolwenci pedagogiki, socjologii, politologii oraz filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz innych uczelni.

Z czasem do naszego zespołu dołączyli studenci i aplikanci prawa. 

Stworzyliśmy zespół młodych, ambitnych ludzi, chętnych do pomocy innym.

Nasi klienci, którzy coraz tłumniej pojawiali się w naszym biurze, zgłaszali się do nas po pomoc z coraz trudniejszymi sprawami. Zaczęli nas też odwiedzać już nie tylko mieszkańcy miasta Zielona Góra, ale coraz częściej również osoby zamieszkujące ościenne powiaty. 

Ta sytuacja w naturalny sposób wymuszała na nas szybki i intensywny rozwój. Nasz zespół coraz bardziej się profesjonalizował, a od 2011 roku oprócz porad obywatelskich zaczęliśmy udzielać również pomocy prawnej. Do Stowarzyszenia dołączyli zawodowi prawnicy – adwokaci i radcowie prawni. 

Od 2014 roku zaczęliśmy otwierać Mobilne Biura Porad Obywatelskich, najpierw na terenie powiatu zielonogórskiego, a w kolejnym roku poszliśmy jeszcze szerzej i dalej i nasze Mobilne Biura funkcjonowały już w subregionie zielonogórskim.

Sukcesywnie poszerzaliśmy również zakres udzielanej pomocy.

Od 2009 prowadzimy różnorodne działania z zakresu edukacji prawnej 

  • organizujemy i prowadzimy wykłady/warsztaty/spotkania edukacyjne 
  • wydajemy bezpłatne poradniki prawne, 
  • prowadzimy kampanie społeczno – informacyjne 
  • we współpracy z lokalnymi szkołami organizujemy konkursy z wiedzy o prawie 

W 2014 r. wprowadziliśmy asystenturę obywatelską, a w 2015 we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów “Batna” z Zielonej Góry mediację

Od 1 stycznia 2016 na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030) prowadzimy kilkanaście ustawowych Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej a od 2019 również Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie województwa lubuskiego.

Pomoc, którą od 2004 r świadczymy w ramach Biura Porad Obywatelskiego weszła do systemowego wsparcia obywateli. 

 

Obecnie nasi doradcy przyjmują klientów w kilkunastu Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie województwa lubuskiego – szczegóły na www.edukacja-prawna.info.pl

Nasze Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze uzupełnia ofertę poradniczą, która jest realizowana w ustawowych punktach, m.in o porady telefoniczne i korespondencyjne dla osób, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w takiej formie w ramach punktów.

Doradcami w naszym stowarzyszeniu są obecnie wyłącznie prawnicy – adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci do tych zawodów posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w udzielaniu porad.