Sprawozdania okresowe Stowarzyszenia CIVIS SUM

1 Sprawozdawczość za 2004 rok 31122004

2 Zarejestrowanie Stowarzyszenia 10082004

3 Sprawozdawczość za 2005 rok 31122005

4 Sprawozdawczość za 2006 rok 31122006

5 Sprawozdawczość za 2007 rok 31122007

6 Sprawozdawczość za 2008 rok 31122008

7 Sprawozdawczość za 2009 rok 31122009

8 Sprawozdawczość za 2010 rok 31122010

9 Sprawozdawczość za 2011 rok 31122011

10 Sprawozdawczość za 2012 rok 31122012

11 Sprawozdawczość za 2013 rok 31122013

12 Sprawozdawczość za 2014 rok 31122014

13 Sprawozdawczość za 2015 rok 31122015

14 Sprawozdawczość za 2016 rok 31122016

15 Sprawozdawczość za 2017 rok 31122017

16 Sprawozdawczość za 2018 rok 31122018

17 Sprawozdawczość za 2019 rok 31122019

18 Sprawozdawczość za 2020 rok 31122020

19 Sprawozdawczość za 2021 rok 31122021

20 Sprawozdawczość za 2022 rok 31122022

21