Poradnictwo asystentura i mediacja

Każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, może  u nas  uzyskać bezpłatną poradę prawną i obywatelską, skorzystać z mediacji, a także otrzymać pomoc w załatwieniu swojej sprawy w urzędzie/ sądzie/ na policji 

Porad udzielają doświadczeni prawnicy –  adwokaci i  radcy prawni oraz aplikanci adwokaccy posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w udzielaniu porad. 

Stowarzyszenie CIVIS SUM prowadzi kilkanaście punktów bezpłatnej pomocy na terenie woj. lubuskiego

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

 • oferowana pomoc: porady prawne, mediacja 
 • porady udzielane przez prawników [adwokatów, radców prawnych]
 • mediacja prowadzona przez mediatorów [prawników z uprawnieniami mediatora, wpisanych na listę Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp/  listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano Prezesowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

 • oferowana pomoc: porady obywatelskie, mediacja 
 • porady udzielane przez doradców obywatelskich [prawników posiadających aktualne zaświadczenia o odbytym szkoleniu / kursie w zakresie poradnictwa obywatelskiego adwokatów, radców prawnych  – zgodnie Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j. z dnia 2019.02.15) 
 • mediacja prowadzona przez mediatorów [prawników z uprawnieniami mediatora, wpisanych na listę Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp/  listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano Prezesowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

  Dodatkowo nasi klienci mogą korzystać z pomocy asystenta obywatelskiego, który wesprze ich już na etapie rozwiązywania problemów, towarzysząc im w załatwianiu spraw w urzędzie, sądzie czy na policji. Asystent Obywatelski pomoże zrealizować klientowi punkty przygotowanego wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania, zmotywuje oraz podejmie działania, mające na celu wzrost samodzielności klienta.

  Stowarzyszenie CIVIS SUM zapewnia:

    • poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  i jego dokumentowaniem,
    • profesjonalne i rzetelne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ,
    • przestrzeganie zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
    • stosowanie opracowanych standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego