Misja i cele Stowarzyszenia

MISJA STOWARZYSZENIA:

Zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafili rozwiązywać swoje problemy a także wywoływanie pożądanych społecznie zmian, których efektem będzie poprawa jakości życia.

„Kto nie wie do jakiego portu chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie będzie dobry”
Seneka

CELE STOWARZYSZENIA:

  • poprawa dostępności do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  • wywoływanie pozytywnych zmian w społeczności lokalnej poprzez działania rzecznicze.

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową. Od 2004 roku organizujemy i świadczymy bezpłatne poradnictwo obywatelskie. Dajemy wiedzę i wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz tłumaczymy zawiłości instytucjonalne.

Robimy to żeby dać ludziom możliwość pełnego korzystania ze swoich praw i zdawania sobie sprawy z obowiązków, a także kształtowania postaw obywatelskich i demokratycznych.

Istniejemy po to, by aktywizować, wywołać lokalną zmianę społeczną, która będzie wzorowana na wiedzy i będzie służyła poprawie jakości życia obywateli.

Wartością Stowarzyszenia Civis Sum jest uczestnictwo w Związku Biur Porad Obywatelskich.

Nasz potencjał opieramy na niezależności oraz na przyjaźni osób tworzących naszą organizację. Wierzymy, że nasza działalność oddziałuje na lokalną społeczność wywołując pozytywną zmianę. Ważne jest dla nas aby osoby tworzące organizację były wytrwałe w swoich działaniach i ciągle dążyły do samodoskonalenia się.