PROJEKTY I ZADANIA PUBLICZNE

REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE CIVIS SUM

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku – prowadzone na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM na podstawie umów o powierzenie realizacji zadań publicznych prowadzi 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, finansowanych ze środków:

 • Powiatu Gorzowskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i  1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Powiatu Międzyrzeckiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w dwóch miejscowościach: w Skwierzynie i Trzcielu
 • Powiatu Nowosolskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący w 2 miejscowościach w Kożuchowie i Nowym Miasteczku oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w 2 miejscowościach: Bytomiu Odrzańskim i Nowej Soli
 • Powiatu Słubicki – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w 2 miejscowościach: w Rzepinie i Cybince
 • Powiatu Wschowskiego  1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wschowie
 • Miasta Zielona Góra – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Zielonej Górze
 • Powiatu Żagańskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  w Szprotawie oraz 1 punkt  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w m. Iłowa
 • Powiatu Żarskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  w Lubsku oraz 1 punkt  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Żarach

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy). Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Szczegółowe informacje na www.edukacja-prawna.info.pl

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku
– prowadzone na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM na podstawie umów o powierzenie realizacji zadań publicznych prowadzi 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, finansowanych ze środków:

 • Powiatu Gorzowskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i  1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gorzowie Wielkopolskim
 • Powiatu Krośnieńskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gubinie
 • Powiatu Międzyrzeckiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w dwóch miejscowościach: w Skwierzynie i Trzcielu
 • Powiatu Nowosolskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący w 2 miejscowościach w Kożuchowie i Nowym Miasteczku oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w 2 miejscowościach: Bytomiu Odrzańskim i Nowej Soli 
 • Powiatu Słubicki – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w 2 miejscowościach: w Rzepinie i Cybince
 • Powiat Sulęciński – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w 2 miejscowościach: w Sulęcinie i Krzeszycach
 • Powiatu Świebodzińskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Świebodzinie
 • Powiatu Zielonogórskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Sulechowie oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w 3 miejscowościach: w Bojadłach, w Kargowej i Trzebiechowie
 • Miasta Zielona Góra – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Zielonej Górze
 • Powiatu Żagańskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  w Szprotawie oraz 1 punkt  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w m. Iłowa 
 • Powiatu Żarskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  w Lubsku oraz 1 punkt  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Żarach

 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy).

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Szczegółowe informacje na www.edukacja-prawna.info.pl

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku
– prowadzone na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM na podstawie umów o powierzenie realizacji zadań publicznych prowadzi 19 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, finansowanych ze środków:

 • Powiatu Gorzowskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i  1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gorzowie Wielkopolskim
 • Powiatu Krośnieńskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gubinie
 • Powiatu Międzyrzeckiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w dwóch miejscowościach: w Skwierzynie i Trzcielu
 • Powiatu Nowosolskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący w 2 miejscowościach w Kożuchowie i Nowym Miasteczku oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w 2 miejscowościach: Bytomiu Odrzańskim i Nowej Soli 
 • Powiatu Słubicki – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w 2 miejscowościach: w Rzepinie i Cybince
 • Powiat Sulęciński – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w 2 miejscowościach: w Sulęcinie i Krzeszycach
 • Powiatu Świebodzińskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Świebodzinie
 • Powiatu Wschowskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wschowie 
 • Powiatu Zielonogórskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Sulechowie oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w 2 miejscowościach: w Kargowej i Trzebiechowie
 • Miasta Zielona Góra – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Zielonej Górze
 • Powiatu Żagańskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  w Szprotawie oraz 1 punkt  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w m. Iłowa 
 • Powiatu Żarskiego – 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  w Lubsku oraz 1 punkt  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Żarach

 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W oświadczeniu osoba uprawniona podaje udzielającemu porady imię, nazwisko, adres i PESEL (art. 4 ust. 2 i 6 ustawy).

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Szczegółowe informacje na www.edukacja-prawna.info.pl

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku
– prowadzone na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM na podstawie umów o powierzenie realizacji zadań publicznych prowadzi 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, finansowanych ze środków:

– Powiatu Gorzowskiego – 2 punkty w Gorzowie Wielkopolskim,
– Powiatu Krośnieńskiego – 1 punkt w Gubinie,
– Powiatu Międzyrzeckiego – 1 punkt w Skwierzynie i Trzcielu,
 Powiatu Słubicki – 1 punkt w Rzepinie i Cybince,
 Powiat Sulęciński – 1 punkt w Sulęcinie i Krzeszycach,
 Powiatu Świebodzińskiego – 1 punkt w Świebodzinie,
 Powiatu Zielonogórskiego – 2 punkty w Kargowej, Sulechowie i Trzebiechowie,
 Miasta Zielona Góra – 3 punkty w Zielonej Górze,
 Powiatu Żagańskiego – 2 punkty w Iłowej i Szprotawie,
 Powiatu Żarskiego – 2 punkty w Lubsku i Żarach.

 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu – jest starosta.

W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających  na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku
– prowadzone na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM na podstawie umów o powierzenie realizacji zadań publicznych prowadzi 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, finansowanych ze środków:

 • Powiatu Gorzowskiego – 2 punkty w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Powiatu Krośnieńskiego – 1 punkt w Gubinie,
 • Powiatu Nowosolskiego – 2 punkty w Kożuchowie, Lubięcinie, Nowej Soli i Nowym Miasteczku,
 • Powiatu Słubicki – 1 punkt w Rzepinie,
 • Powiat Sulęciński – 1 punkt w Sulęcinie,
 • Powiatu Świebodzińskiego – 1 punkt w Świebodzinie,
 • Powiatu Wschowskiego – 1 punkt we Wschowie,
 • Powiatu Zielonogórskiego – 2 punkty w Kargowej, Sulechowie i Trzebiechowie,
 • Miasta Zielona Góra – 3 punkty w Zielonej Górze,
 • Powiatu Żagańskiego – 2 punkty w Iłowej i Szprotawie,
 • Powiatu Żarskiego – 2 punkty w Lubsku i Żarach.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu – jest starosta.

W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających  na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Porady i edukacja prawna w Mieście Zielona Góra

od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 Stowarzyszenie CIVIS SUM  realizuje projekt współfinansowany ze środków Miasta Zielona Góra

W ramach projektu są organizowane dyżury prawników, którzy świadczą bezpłatne porady prawne i obywatelskie.

Porady są udzielane mieszkańcom miasta Zielona Góra

 • znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – a niekwalifikującym się do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w ustawowych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub
 • kwalifikujących się do skorzystania z pomocy w punktach, których profil spraw wykracza poza zakres pomocy ustawowej/
 • których nie stać na płatną pomoc, a nie kwalifikują się do pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Porady są udzielane w Biurze Porad Obywatelskich w Zielonej Górze.

Edukacja prawna w Mieście Zielona Góra

od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 Stowarzyszenie CIVIS SUM  realizuje projekt współfinansowany ze środków Miasta Zielona Góra

W ramach projektu prawnicy Stowarzyszenia prowadzą spotkania edukacyjne z zielonogórzanami.

Spotkania są przeznaczone dla rodziców, młodzieży, nauczycieli dotyczące:

 • przeciwdziałaniu przemocy w szkole i w rodziny
 • ochrony praw ucznia, rodziców i nauczycieli
 • popularyzacji zagadnień prawnych dotyczących życia codziennego
 • aktywizacji osób starszych

Lubuski Senior świadomy swoich praw

od 1 maja do 31 grudnia 2018 Stowarzyszenie CIVIS SUM  realizuje projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego

W ramach projektu wydany “Lubuski Informator Seniora”,  który zawiera informacje teleadresowe instytucji, organizacji, placówek pomocowych dla seniorów

Poradnictwo i edukacja prawna dla Lubuszan

od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 Stowarzyszenie CIVIS SUM  realizuje projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego przy udziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

W ramach projektu są organizowane dyżury prawników, którzy świadczą bezpłatne porady prawne i obywatelskie.

Porady są udzielane mieszkańcom woj. lubuskiego

 • znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – a niekwalifikującym się do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w ustawowych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub
 • kwalifikujących się do skorzystania z pomocy w punktach, których profil spraw wykracza poza zakres pomocy ustawowej/

Porady są udzielane:

 • w Biurze Porad Obywatelskich w Zielonej Górze
 • Mobilnych Biurach Porad Obywatelskich w Krośnie Odrzańskim, Rzepinie, Żarach i Żaganiu
 • korespondencyjnie (listownie i e-mailowo)  

Dyżury doradcze poza siedzibą Stowarzyszenia są  możliwe dzięki współpracy Stowarzyszenia z Powiatem Krośnieńskim, Słubickim, Żagańskim i Żarskim.

W ramach projektu realizujemy również edukację prawną. Prawnicy Stowarzyszenia prowadzą spotkania edukacyjne z lubuską młodzieżą i seniorami.

Informacja i poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością

od 1 lipca do 31 grudnia 2018 Stowarzyszenie CIVIS SUM  realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON przekazanych przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

W ramach projektu są organizowane:

 • dyżury prawników, którzy świadczą bezpłatne porady prawne i obywatelskie.

Porady są udzielane Lubuszanom z niepełnosprawniością, którzy

–  niekwalifikującym się do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w ustawowych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub

– kwalifikującym się do skorzystania z pomocy w punktach, których profil spraw wykracza poza zakres pomocy ustawowej/  lub

– kwalifikującym się do ustawowej pomocy, ale nie mogącym z niej skorzystać z przyczyn zdrowotnych /np. problemy z opuszczeniem miejsca zamieszkania/

Porady są udzielane :

 • w Biurze Porad Obywatelskich w Zielonej Górze
 • Mobilnych Biurach Porad Obywatelskich w Nowej Soli i Sulechowie
 • korespondencyjnie (listownie i mailowo)

Dyżury doradcze poza siedzibą Stowarzyszenia są  możliwe dzięki współpracy Stowarzyszenia z PCPR w Nowej Soli, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulechowie  

 • Wsparcie psychologiczne/psychoterapeutyczne – spotkania z psychoterapeutą
 • Centrum Informacji dla osób z niepełnosprawnością w Biurze Porad Obywatelskich w Zielonej Górze

informacje o bezpłatnym wsparciu prawnym, psychologicznym, rzeczowym itp. na terenie woj. lubuskiego.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
– prowadzone na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM prowadzi 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze:

 • powiatu gorzowskiego – w Gorzowie Wielkopolskim,
 • powiatu krośnieńskiego – w Gubinie,
 • powiatu słubicki – w Rzepinie,
 • powiat sulęciński – w Sulęcinie,
 • powiatu świebodzińskiego – w Świebodzinie,
 • powiatu zielonogórskiego – w Sulechowie,
 • miasta Zielona Góra – 3 punkty w Zielonej Górze,
 • powiatu żagańskiego – w Iłowej
 • powiatu żarskiego – w Lubsku, Mirostowicach Dolnych i Żarach.

 

Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • kobiety w ciąży
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie
  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach
  lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym
  do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
  w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 

Prawnicy dyżurują w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
wg ustalonego harmonogramu dostępnego tutaj.

Na porady nie obowiązują zapisy!

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Gorzowski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. w Powiecie Gorzowskim”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Krośnieński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krośnieńskim.”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Słubicki na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Słubickim w 2018 r.”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Sulęciński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sulęcińskim w 2018 r.”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu świebodzińskiego w 2018 r.”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Zielonogórski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie w 2018 r. jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego.”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zielona Góra.”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żagański na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2018 r.”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: wiejskiej Żary i Lubsko w 2018 r.”

Począwszy od dnia 1 lipca 2017 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM we współpracy z lokalnym mediatorem, poszerza swoją ofertę pomocy o nieodpłatne wsparcie w zakresie mediacji i polubownego rozwiązywania sporów. 

Osoby zainteresowane możliwościami pozasądowego rozwiązywania sporów mogą skorzystać z następujących form wsparcia: 

 • informacja o metodach polubownego rozwiązywania sporów, w tym mediacji,
 • informacja o korzyściach wynikających z polubownego rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację,
 • prowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej w toku mediacji.

Wszystkie osoby zainteresowane tymi formami wsparcia, prosimy o kontakt bądź przekazanie informacji o chęci skorzystania z takiej formy pomocy naszym prawnikom lub doradcom obywatelskim w trakcie jednego z dyżurów.

Zapraszamy!

– prowadzone na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM prowadzi 13 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze:

 • miasta Gorzów Wielkopolski – 3 punkty w Gorzowie Wielkopolskim
 • powiatu krośnieńskiego – w Gubinie
 • powiatu nowosolskiego – w Lubięcinie i  Nowej Soli,
 • powiatu świebodzińskiego – w Świebodzinie,
 • powiatu zielonogórskiego – w Sulechowie,
 • miasta Zielona Góra – 3 punkty w Zielonej Górze,
 • powiatu żagańskiego – w Iłowej
 • powiatu żarskiego – w Lubsku, Mirostowicach Dolnych i Żarach.

 

Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • kobiety w ciąży
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie
  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach
  lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym
  do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
  w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Gorzów Wlkp. na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1, 2 i 3 w Gorzowie Wlkp. w 2017 r.”

Zadania finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Krośnieński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krośnieńskim.”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Nowosolski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosolskiego w 2017 r.”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Zielonogórski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie w 2017 r. jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego.”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zielona Góra”.

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2017 r.”

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: wiejskiej Żary i Lubsko”

 

Prawnicy dyżurują w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
wg ustalonego harmonogramu dostępnego tutaj.

Na porady nie obowiązują zapisy!

Działania podejmowane na rzecz osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową

Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo specjalistyczne i asystenturę

Od 15 lipca do 31 grudnia 2016 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum realizuje projekty współfinansowane ze środków PFRON – przy udziale Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Wojewody Lubuskiego

 • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zostało dofinansowane ze środków PFRON
 • Wsparcie dla osób / rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową zostało dofinansowane ze środków Wojewody Lubuskiego

W ramach projektów uruchomiliśmy dyżury prawników:

 • w Biurze Porad Obywatelskich w Zielonej Górze
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach
 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
 • w Ośrodku Zdrowia w Czerwieńsku

oraz możliwość skorzystania ze spotkań z psychoterapeutą

harmonogram dyżurów prawników i psychoterapeuty dostępny tutaj

Dyżury doradcze poza siedzibą Stowarzyszenia były możliwe dzięki współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Żarach i Sulechowie, PCPR w Nowej Soli i z Gminą Czerwieńsk

Tydzień Poradnictwa Obywatelskiego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum realizuje projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Działania w ramach projektu:

IV edycja Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego /w dniach 30 maja – 3 czerwca 2016/

/działania w Zielonej Górze, Żarach i Świebodzinie/

Honorowy Patronat nad Tygodniem Poradnictwa Obywatelskiego w 2016 r. objęli:

–    Marszałek Województwa Lubuskiego – Pani Elżbieta Anna Polak,

–    Prezydent Miasta Zielona Góra – Pan Janusz Kubicki,

–    Starosta Świebodziński – Pan Zbigniew Szumski

–    Starosta Żarski – Pan Janusz Dudojć

Patronat medialny: Radio Zachód

W ramach Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego w Zielonej Górze, Żarach i Świebodzinie odbyły się pasaże poradnicze lokalnych organizacji i instytucji poradniczych

W Biurze Porad Obywatelskich w Zielonej Górze odbyły się dodatkowe dyżury prawników.

Tydzień Poradnictwa Obywatelskiego, wolontariat i edukacja prawna w szkołach

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków Miasta Zielona Góra.

Działania w ramach projektu:

IV edycja Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego /w dniach 30 maja – 3 czerwca 2016/

Honorowy Patronat nad Tygodniem Poradnictwa Obywatelskiego w 2016 r. objęli:

–    Marszałek Województwa Lubuskiego – Pani Elżbieta Anna Polak,

–    Prezydent Miasta Zielona Góra – Pan Janusz Kubicki,

–    Starosta Świebodziński – Pan Zbigniew Szumski

–    Starosta Żarski – Pan Janusz Dudojć

Patronat medialny: Radio Zachód

W ramach Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego w Zielonej Górze odbył się pasaż poradniczy zielonogórskich organizacji i instytucji poradniczych, na którym m.in było stanowisko pn “Zadaj pytanie prawnikowi” dodatkowo podczas tygodnia codziennie odbywały się dodatkowe bezpłatne dyżury doradców w siedzibie Biura Porad Obywatelskich

W trakcie realizacji projektu w związku z zapotrzebowaniem na świadczenie bezpłatnego  poradnictwa osobom, których nie objęła Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, zrezygnowano m.in  z realizacji edukacji prawnej w szkołach na rzecz organizacji dyżurów doradców.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku
– prowadzone na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM prowadzi 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze:

 • powiatu nowosolskiego – w Lubięcinie i  Nowej Soli,
 • powiatu świebodzińskiego – w Świebodzinie,
 • powiatu zielonogórskiego – w Czerwieńsku i Sulechowie,
 • miasta Zielona Góra – 3 punkty w Zielonej Górze,
 • powiatu żarskiego – w Lubsku, Mirostowicach Dolnych i Żarach.

 

Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie
  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach
  lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym
  do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
  w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Prawnicy dyżurują w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
wg ustalonego harmonogramu dostępnego tutaj.

Na porady nie obowiązują zapisy!

   Finansowanie

 • Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy
  o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. 
  “Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Soli i Lubięcinie”.
 • Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy
  o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. 
  “Udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców z terenu Powiatu Świebodzińskiego z 2016 r.”
 • Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Zielonogórski na podstawie umowy
  o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. 
  “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Zielonogórskiego”.
 • Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Zielona Góra na podstawie umowy
  o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. 
  “Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zielona Góra”.
 • Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy
  o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. 
  “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”..

Poradnictwo, asystentura i mediacja

Od czerwca 2015r. we współpracy z lokalnymi samorządami powstają kolejne mobilne Biura Porad Obywatelskich na terenie subregionu zielonogórskiego.

Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

Stowarzyszenie CIVIS SUM oferuje bezpłatną pomoc mieszkańcom powiatu krośnieńskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, żagańskiego i żarskiego.

W mobilnych Biurach Porad Obywatelskich nasi doradcy udzielają bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

Oprócz tego zapewniamy wsparcie:

 • mediatora w polubownym rozwiązywaniu konfliktów
 • asystenta obywatelskiego, który może towarzyszyć podczas załatwiania spraw w urzędzie czy sądzie;
 • spotkania z psychologiem w zależności od potrzeb
 • telefoniczne dyżury specjalisty z zakresu prawa pracy- dyżur w każdy wtorek w godz 16:00- 18:00
     pod numerem telefonu 68/454 82 47

 

Prawnicy dyżurują w mobilnych Biurach Porad Obywatelskich wg ustalonego harmonogramu dostępnego tutaj.

 

Terminy spotkań z pozostałymi specjalistami są ustalane indywidualnie.


Na wszystkie porady obowiązują zapis telefoniczne pod nr tel. 68/454 82 47.

Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze

Dzięki wsparciu uzyskanym od Miasta Zielona Góra we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w okresie od 14 września do 11 grudnia 2015 r. uruchomiliśmy dodatkowe dyżury doradcze w siedzibie Ośrodka, Biurze Porad Obywatelskich oraz zielonogórskiej noclegowni.

Dyżury prawników odbywają się wg harmonogramu dostępnego tutaj.

Poprawa poszanowania praw klientów pomocy społecznej

W ramach projektu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie CIVIS SUM przeprowadza ewaluację w zakresie jakości udzielanych przez doradców porad, obsługi oraz potrzeb klienta Biura Porad Obywatelskich i w punkcie porad w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Poradnictwo obywatelskie i wolontariat

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej “Civis sum” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz Kancelarią Adwokacką Mecenas Marzeny Piątek.

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zgodnie z umową nr 687_III/2014. Wartość dotacji: 300 000,00 zł.

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie jest świadczone mieszkańcom podregionu zielonogórskiego województwa lubuskiego. Doradcy przyjmują klientów przez ok. 45 godzin tygodniowo:

 • w siedzibie Biura Porad Obywatelskich (al. Niepodległości 7A, Zielona Góra),
 • w punkcie porad w siedzibie partnera – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
 • w domu klienta (w przypadku osób niepełnosprawnych, które nie opuszczają miejsca zamieszkania),
 • e-mailowo – poprzez formularz elektroniczny na stronie www.civis-sum.org.pl
 • listownie.

Klienci Biura Porad Obywatelskich oprócz porad mogą liczyć na wsparcie asystenta obywatelskiego. Asystent towarzyszy przy załatwianiu spraw i realizacji planu działania wypracowanego w trakcie uzyskiwania porady w biurze.

Działania projektowe są realizowane przy wsparciu pracą społeczną wolontariuszy.

Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej ‚Civis Sum’ we współpracy z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze oraz władzami lokalnymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w ramach realizacji zadania publicznego Ministerstwa Sprawiedliwości „Ośrodek wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem” świadczy bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.…..

Pomoc kierowana jest do ofiar przestępstw przeciw zdrowiu i życiu (np. uszkodzenie ciała, zabójstwo), wypadków komunikacyjnych, przestępstw przeciwko mieniu (np. kradzież, włamanie, oszustwo), przestępstw seksualnych (np. zgwałcenie, nadużycie zależności), przestępstw przeciwko rodzinie (np. porzucenie, znęcanie, uchylanie się od alimentów), przestępstw przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna) oraz ofiar wszystkich innych, nie wymienionych tu przestępstw.

w 2018 r. – w trakcie realizacji  14 projektów z zakresu poradnictwa prawnego i/lub obywatelskiego i informacji prawnych, w tym 3 również z zakresu edukacji prawnej
 • Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – podpisanych 9 umów na prowadzenie 13 punktów z Miastem Zielona Góra (3 punkty) , Powiatem Gorzowskim (1 punkt) Powiatem Krośnieńskim (1 punkt), Powiatem Sulęcińskim (1 punkt) , Powiatem Słubickim (1 punkt)  Powiatem Świebodzińskim (1 punkt) Powiatem Żarskim (2 punkty) , Powiatem Żagańskim (1 punkt), Powiatem Zielonogórskim (1 punkt)
 • “Informacja i poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością (poradnictwo prawne i obywatelskie, informator dla osób z niepełnosprawnością) –  zadanie publiczne współfinansowane ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze
 • “Edukacja prawna w Mieście Zielona Góra” zadanie publiczne współfinansowane  przez Miasto Zielona Góra
 • “Poradnictwo i edukacja prawna dla Lubuszan” zadanie publiczne współfinansowane  przez Województwo Lubuskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (poradnictwo prawne i obywatelskie, edukacja prawna)
 • “Lubuski Senior świadomy swoich praw” zadanie publiczne współfinansowane  przez Województwo Lubuskie- Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze (wydanie informatora dla seniorów)
 • “Porady i edukacja prawna w Mieście Zielona Góra”  (poradnictwo prawne i obywatelskie) zadanie publiczne współfinansowane  przez Miasto Zielona Góra

Rok 2017
realizacja zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017
 • “Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zielona Góra” zadanie publiczne powierzone przez Miasto Zielona Góra
 • “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosolskiego w 2017 r” zadanie publiczne powierzone przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
 • “Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krośnieńskim”  zadanie publiczne powierzone przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
 • “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017” zadanie publiczne powierzone przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
 • “Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej” (3 punkty)  zadanie publiczne powierzone przez Miasto Gorzów Wlkp
 • “prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: wiejskiej Żary i Lubsko” zadanie publiczne powierzone przez Starostwo Powiatowe w Żarach
 • “Powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2017 roku” zadanie publiczne powierzone przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu
 • “Prowadzenie w 2017 r jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu zielonogórskiego” zadanie publiczne powierzone przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
realizacja zadań publicznych w zakresie świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego jako uzupełnienie systemowej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego:
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie w Mieście Zielona Góra – zadanie publiczne współfinansowane  przez Miasto Zielona Góra
 • Poradnictwo i edukacja prawna – zadanie publiczne współfinansowane  przez Województwo Lubuskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (poradnictwo prawne i obywatelskie, edukacja prawna)
Rok 2016
realizacja zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016
 • “Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Zielona Góra” – zadanie publiczne powierzone przez Miasto Zielona Góra
 • “Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Soli i Lubięcinie” – zadanie publiczne powierzone przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
 • “Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w 2016 r.” – zadanie publiczne powierzone przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
 • “Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Sulechowie i Czerwieńsku” – zadanie publiczne powierzone przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
 • “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: wiejskiej Żary i Lubsko”  – zadanie publiczne powierzone przez Starostwo Powiatowe w Żarach
realizacja zadań publicznych w zakresie świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego jako uzupełnienie systemowej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego:
 • “Tydzień Poradnictwa Obywatelskiego, wolontariat i edukacja prawna w szkołach” – zadanie publiczne powierzone przez Miasto Zielona Góra
 • “Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo specjalistyczne i asystenturę” – zadanie publiczne powierzone przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – środki finansowe z PFRON
 • “Działania podejmowane na rzecz osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową” – zadanie publiczne powierzone przez Wojewodę Lubuskiego
 
Rok 2015
 • “Poradnictwo, asystentura i mediacja” – współfinansowany ze środków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG, na podstawie wniosku E3/1133 – okres realizacji 15.04.2015 – 30.04.2016);  porady prawne, obywatelskie, psychologiczne, mediacja, wsparcie asystenta obywatelskiego, edukacja prawna – towarzyszenie klientowi w sądzie, urzędzie przy rozwiązywaniu spraw
 • “Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem” – wspófinansowanego ze środków projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i  współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego; okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2015 – porady prawne i psychologiczne
 • Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze- współfinansowany ze środków Miasta Zielona Góra, umowa nr AG.055.5.2015 z dnia 10.09.2015 – porady prawne i obywatelskie
 • Poprawa poszanowania praw klientów pomocy społecznej- współfinansowany ze środków Wojewody Lubuskiego, umowa nr 1/2015 z 26.06.2015 – ewaluacja pracy Biura Porad Obywatelskich i mobilnych punktów prowadzonych przez stowarzyszenie
 • Tydzień Poradnictwa Obywatelskiego i wolontariat – współfinansowany ze środków Miasta Zielona Góra, umowa nr DP-ZN.524.39.2015 z dnia 25.02.2015 – promocja bezpłatnego poradnictwa, edukacja prawna,  organizacja wolontariatu
Rok 2014
 • “Poradnictwo obywatelskie i wolontariat” (umowa 687_III/2014 zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej) w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – okres realizacji 01.12.2014 – 31.05.2016
 • “Poradnictwo prawne i obywatelskie dla seniorów” (umowa nr 4614/2014/ASOS z 17.06.2014 zawarta z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej) – projekt 6 miesięczny
 • Partnerstwo w projekcie “Żywe kultury ulicy” realizowanym razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (od lutego do 30 listopada 2014 r.) – w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej (nr umowy na realizację Programu Rewitalizacji Społecznej: U/471/1/2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  – poradnictwo prawne i psychologiczne
 • „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców gminy Zielona Góra” (umowa nr 064.NGO.2014 z dnia 24.04.2014 r. zawarta z Gminą Zielona Góra).
 • “Biuro Porad Obywatelskich – wolontariat i Tydzień Poradnictwa Obywatelskiego” (umowa nr DP-ZN.524.21.2014 z dnia 26.02.2014 zawarta z Miastem Zielona Góra).
 • “Mobilne Biuro Porad Obywatelskich w powiecie zielonogórskim” (współfinansowany ze środków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG, na podstawie wniosku E1/1497) – okres realizacji 01.04.2014 – 29.02.2016) – poradnictwo prawne, obywatelskie, asystentura obywatelska, animacja społeczna

Rok 2013
 • „Biuro Porad Obywatelskich – wolontariat i dni otwarte”,  projekt 11-miesięczny (umowa nr DP-ZN.524.26.2013 z dnia 04.02.2014 r. z Miastem Zielona Góra .
 • Prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego (umowa nr PCPR.IV.33.4.2013 z dnia 26.06.2013,  zawarta z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli).
 • “Mobilne Biuro Porad Obywatelskich” (umowa nr ROPS.IV.91.28.2013 z dnia 01.07.2014 z Województwem Lubuskim).
 • “Biuro Porad Obywatelskich dla mieszkańców Województwa Lubuskiego” (umowa nr 27.2013 z Wojewodą Lubuskim).
 • “Biuro Porad Obywatelskich – organizacja dnia otwartego” (umowa nr ROPS.VII.93.6.2013 z Województwem Lubuskim).
 • “Poradnictwo prawne i obywatelskie w Zakładzie Karnym Krzywaniec” (umowa dotacji nr 16/68/OiP/VII z Fundacją instytut Spraw Publicznych, okres realizacji 02.01.2012 – 31.10.2013 r,  kwota przyznanej dotacji 36 967 zł